Allmänt

Parkeringsplatser och kommunikationer

Inom området finns 90 stycken parkeringsplatser varav ett antal med eluttag för motorvärmare. Dessa parkeringsplatser hyrs separat av föreningen. Vid önskemål om extra parkeringsplats fyll i intresseanmälan som du hittar i blankettarkivet.

Instruktioner för motorvärmaruttagen hittar ni i blankettarkivet.

Besöksparkering finns ej inom Eklanda Rosen. Närmaste besöksparkeringen finns vid Eklanda Torg (affären) eller vid Eklanda-vallen.

Busshållplatser finns vid Eklanda By, Eklanda Skog och Eklanda Torg.

Foto: Sebastian Ahokas

Foto: Sebastian Ahokas

Foto: Sebastian Ahokas

Foto: Sebastian Ahokas

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekplatser

En större lekplats finns på gården vid Miljöhus 1.
Bergsknallen är ett lekområde som får användas med hänsyn till närboende samt med hänsyn till egen säkerhet.

Markskötsel

Varje lägenhet på undre plan har nyttjanderätt till uteplats enligt påskrivet avtal. Uteplatsen skall skötas av lägenhetsinnehavaren t.ex. gräsklippning, ansning av häckar och underhåll av staket som inte satts upp av föreningen. Vid entrésidan ansvarar lägenhetsinnehavare på både botten och övervåning för att markytan hålles i ordning, häckar klipps mm. Om detta inte görs under en lång tid går föreningen in och åtgärdar samt debiterar lägenhetsinnehavaren.

Vid berget finns en redskapsbod med diverse trädgårdsredskap. Dessa kan lånas under dagtid och ska återlämnas i rengjort skick, om något saknas eller är trasigt meddela styrelsen skriftligt via brevlådan vid Miljöhus 2 eller via kontaktformuläret här på hemsidan.

Brf Eklanda Rosen har ibland städdagar och då önskar vi att alla hjälps åt med att sköta allmänna ytor såsom buskar, träd, grusade gångar, cykelförråd och redskap i Redskapsboden mm. 

Cykelförråd finns två stycken i området

Ett cykelförråd finns i den norra delen av området och ett i den södra delen. I cykelförråden får endast cyklar förvaras, andra föremål som t ex barnvagnar, mopeder eller motorcyklar är inte tillåtet att förvara i cykelförråden.

När styrelsen så meddelar ska samtliga cyklar tydligt märkas, enligt styrelsens instruktion, av den som har en cykel i föreningens cykelförråd. Cykelförråden rensas från omärkta cyklar när så krävs. 

Lägenhetsförråd som ej är knutna till bostaden

Det finns 16 stycken externa lägenhetsförråd som är belägna vid Miljöhus 1. Dessa hyrs separat av föreningen och en kölista finns upprättad. Vid önskemål om externt lägenhetsförråd fyll i intresseanmälan som du hittar i blankettarkivet.