Kontakt med Styrelsen

Vid kontakt med styrelsen använd kontaktformuläret nedan. Det går även bra att använda brevlådan som är uppsatt vid Miljöhus 2, glöm inte att ange kontaktuppgifter. Brevlådan tömmes varje dag av någon i styrelsen.

Inkomna ärenden besvaras normalt efter nästkommande styrelsemöte, möte hålls normalt i början av varje månad.

Efter varje styrelsemöte sätts informationsblad upp på anslagstavlor som finns i miljöhusen och här på hemsidan under Infoblad.

Vid administrativa frågor kring avgifter, fakturor m.m. kontakta:

HSB Mölndal
E-post: info.molndal@hsb.se
Telefon: växel 031-776 84 00
Öppettider: mån-fre kl 9-12, 13-15

 

Foto: Sebastian Ahokas