Miljö

Miljöhus 1 och 2

Inom Eklanda Rosen finns det två miljöhus. Varje miljöhus har ett antal kärl för olika typer av avfall:

 • Tidningar
 • Kartonger
 • Plast
 • Metall
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Brännbart avfall
 • Komposterbart avfall
 • Glödlampor och lysrör
Foto: Sebastian Ahokas

Foto: Sebastian Ahokas

Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för att egna soporna sorteras och lämnas in i respektive avfallskärl. Stora, skymmande avfall såsom elektriska apparater, möbler, större kartonger, större metallföremål t ex cyklar, torkställ och dylikt får inte slängas i miljöhusen utan måste forslas bort till återvinningscentral.

Om sådant ändå slängs i miljöhusen innebär detta en extra kostnad för bortforslingen som vi alla får vara med att betala.

Varje bostadsrättsinnehavare får en vecka per år tilldelad sig då man städar ett av våra två miljöhus. Lista gällande dessa veckor delas ut av styrelsen samt finns uppsatt i respektive miljöhus.

Återvinningscentraler

Den närmaste återvinningscentral finns i Högsbo industriområde på A Odhners Gata 19.

Öppettider kan man hitta på respektive ÅVC:s hemsida:

 • http://www.molndal.se
 • http://www.goteborg.se

Varje hushåll har rätt till ett ÅVC-kort som man kan använda 6 ggr/år på återvinningscentralerna. Utöver detta får man betala enligt taxa. Önskas ett ÅVC-kort kontakta styrelsen via kontaktformuläret här på hemsidan, vid avflyttning skall detta kort återlämnas till styrelsen.