Ombyggnation & uthyrning

Vid önskemål om ombyggnation skall alltid en ansökan, inklusive beskrivning av önskad förändring, lämnas in till styrelsen i god tid innan tänkt arbete är planerat att påbörjas (tänk på att styrelsen endast har möte 1 gång per månad).

Bostadsrättsinnehavare får inte utan styrelsens medgivande utföra åtgärder som omfattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten samt andra väsentliga ändringar.

Blankett för ansökan om ombyggnad finns i blankettarkivet.

Styrelsen skall även godkänna byggnationer av altaner och liknande där vissa fastslagna mått ska hållas. Bostadsrättsinnehavaren som har uteplats tecknar ett nyttjanderättsavtal med Brf Eklanda Rosen, avtal finns i blankettarkivet.

Vid önskemål om att sätta upp en studsmatta kontakta först styrelsen för tecknande av avtal för detta.

Vid önskemål om andrahandsuthyrning skall ansökan inkomma till styrelsen i god tid, blankett för ansökan finns i blankettarkivet.