Välkommen

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ EKLANDA ROSEN

en bostadsrättsförening i Mölndal

För information så startar Climacare fr o m vecka 22 arbetet med att åtgärda restpunkter från den OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) som genomfördes tidigare i år. Då föreningen fick underkänt på den, enligt lag, obligatoriska kontrollen är det viktigt att Climacare ges tillträde för åtgärder där detta krävs så att inte föreningen drabbas av vite.

Berörda boende kommer att informeras separat av Climacare. Observera att du som medlem i föreningen är skyldig att ge företrädare för föreningen tillträde till bostaden då det gäller tillsyn som föreningen ansvarar för.