Om Eklanda Rosen

Här hittar du information om:

  • Parkering och kommunikationer
  • Lekplatser
  • Markskötsel
  • Odlingslotter
  • Cykelförråd
  • Lägenhetsförråd

Parkering och kommunikationer

Inom området finns 90 stycken parkeringsplatser varav ett antal med eluttag för motorvärmare. Sedan december 2022 är 58 platser också möjliga att ladda sin elbil på. Parkeringsplatserna hyrs separat av föreningen. Vid önskemål om en parkeringsplats fyll i intresseanmälan som du hittar i blankettarkivet.

Det går också bra att kontakta styrelsen via det kontaktformulär som finns på hemsidan om man har frågor som gäller de olika typerna av parkeringsplatser.

Instruktioner för motorvärmaruttagen hittar ni i blankettarkivet.

Besöksparkering finns ej inom Eklanda Rosen. Närmaste besöksparkeringen finns vid Eklanda Torg (affären) eller vid Eklanda-vallen.

Busshållplatser finns vid Eklanda By, Eklanda Skog och Eklanda Torg.

Lekplatser

En större lekplats finns på gården vid Miljöhus 1.
Bergsknallen är ett lekområde som får användas med hänsyn till närboende samt med hänsyn till egen säkerhet.

Markskötsel

Varje lägenhet på undre plan har nyttjanderätt till uteplats enligt påskrivet avtal. Uteplatsen skall skötas av lägenhetsinnehavaren t.ex. gräsklippning, ansning av häckar och underhåll av staket som inte satts upp av föreningen. Vid entrésidan ansvarar lägenhetsinnehavare på både botten och övervåning för att markytan hålles i ordning, häckar klipps mm. Om detta inte görs under en lång tid går föreningen in och åtgärdar samt debiterar lägenhetsinnehavaren.

Vid berget finns en redskapsbod med diverse trädgårdsredskap. Dessa kan lånas under dagtid och ska återlämnas i rengjort skick, om något saknas eller är trasigt meddela styrelsen skriftligt via brevlådan vid Miljöhus 2 eller via kontaktformuläret här på hemsidan.

Brf Eklanda Rosen har ibland städdagar och då önskar vi att alla hjälps åt med att sköta allmänna ytor såsom buskar, träd, grusade gångar, cykelförråd och redskap i Redskapsboden mm. 


Odlingslotter

Odlingslotterna finns till för att odla grönsaker och blommor och man får använda vatten från egen bostad i skötseln av sin odlingslott. Vi ser gärna att ni använder rabattkanter/avgränsningar för odlingsytan och det är självklart tillåtet att använda nät för att skydda mot katter, fåglar och andra ovälkomna gäster. Det är dock inte tillåtet att uppföra växthus eller staket på odlingslotten. Det är heller inte tillåtet att låna ut eller överlämna din odlingslott till någon annan utan kommunikation med styrelsen. Odlingslotten ska hållas i ett vårdat skick. Avfall hänvisas till container för trädgårdsavfall, alternativ till miljöhuset beroende på var avfallet hör hemma.

Önskar du ansöka om odlingslott kan du kontakta styrelsen via brev till brevlådan vid miljöhus 2 eller via kontaktformuläret.

Cykelförråd finns två stycken i området

Ett cykelförråd finns i den norra delen av området och ett i den södra delen. I cykelförråden får endast cyklar förvaras, andra föremål som t ex barnvagnar, mopeder eller motorcyklar är inte tillåtet att förvara i cykelförråden.

När styrelsen så meddelar ska samtliga cyklar tydligt märkas, enligt styrelsens instruktion, av den som har en cykel i föreningens cykelförråd. Cykelförråden rensas från omärkta cyklar när så krävs. 

Lägenhetsförråd som ej är knutna till bostaden

Det finns 16 stycken externa lägenhetsförråd som är belägna vid Miljöhus 1. Dessa hyrs separat av föreningen och en kölista finns upprättad. Vid önskemål om externt lägenhetsförråd fyll i intresseanmälan som du hittar i blankettarkivet.