Miljöhusen

Miljöhus 1 och 2

Inom Eklanda Rosen finns det två miljöhus. Varje miljöhus har ett antal kärl för olika typer av avfall:

 • Tidningar
 • Kartonger
 • Plast
 • Metall
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Brännbart avfall
 • Komposterbart avfall
 • Glödlampor och lysrör
 

Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för att egna soporna sorteras och lämnas in i respektive avfallskärl. Stora, skymmande avfall såsom elektriska apparater, möbler, större kartonger, större metallföremål t ex cyklar, torkställ och dylikt får inte slängas i miljöhusen utan måste forslas bort till återvinningscentral.

Om sådant ändå slängs i miljöhusen innebär detta en extra kostnad för bortforslingen som vi alla får vara med att betala.

Varje bostadsrättsinnehavare får en vecka per år tilldelad sig då man städar ett av våra två miljöhus. Lista gällande dessa veckor delas ut av styrelsen samt finns uppsatt i respektive miljöhus.

Återvinningscentraler

Den närmaste återvinningscentral finns i Högsbo industriområde på A Odhners Gata 19.

Öppettider kan man hitta på respektive ÅVC:s hemsida:

 • http://www.molndal.se
 • http://www.goteborg.se

Den 8 april 2021 infördes ett nytt system på ÅVC-centralerna i Mölndals kommun. Det nya systemet innebär att man inte längre behöver ett ÅVC-kort utan kan använda sitt körkort för att legitimera dig och komma in. Alla dina besök registreras via ditt körkort.

Med anledning av detta kommer föreningen inte längre att tillhandahålla eller administrera några kort. Befintligt ÅVC-kort kan du klippa isär och slänga.