Kontakt med styrelsen

Vid kontakt med styrelsen använd kontaktformuläret nedan. Det går även bra att använda brevlådan som är uppsatt vid Miljöhus 2, glöm inte att ange kontaktuppgifter och din adress.

Brevlådan tömmes varje dag av någon i styrelsen.

Inkomna ärenden besvaras normalt efter nästkommande styrelsemöte, möte hålls normalt i början av varje månad.

Efter varje styrelsemöte sätts informationsblad upp på anslagstavlor som finns i miljöhusen och här på hemsidan under Månadsnytt.

Vid administrativa frågor kring avgifter, fakturor m.m. kontakta:

HSB Mölndal
E-post: info.molndal@hsb.se
Telefon: växel 031-776 84 00
Öppettider: mån-fre kl 9-12, 13-15

    Vill du engagera dig i styrelsearbetet? 

    I varje bostadsrättsförening finns det en styrelse. Styrelsen är förtroendevald av er medlemmar och fattar beslut om frågor som rör den löpande driften av bostadsrättsföreningen. Vill du engagera dig i styrelsearbetet? Kontakta styrelsen via kontaktformuläret ovan så lotsar vi vidare till valberedningen. 

    Vill du umgås med grannar och göra fint i vårt område?

    Om du som medlem vill engagera sig i trivselaktiviteter, gemensamt trädgårdsarbete eller andra initiativ, så hör gärna av dig till styrelsen! Initiativ som dessa kommer och går med att medlemmar flyttar in och flyttar ut. Vi i styrelsen uppmuntra gärna initiativ som är till glädje för våra medlemmar. Tveka inte att höra av er, så vill vi förstås hjälpa till bäst vi kan!