Fastighetsjour och felanmälan

Kontaktuppgifter för felanmälan och fastighetsjour

Föreningen har ett avtal med HSB Mölndal vad gäller förvaltning och fastighetsskötsel.

Felanmälan

Om något går sönder i din lägenhet eller i ett gemensamt utrymme kan du göra en felanmälan till HSB Mölndal.

FELANMÄLAN PÅ MITT HSB

Det enklaste och snabbaste sättet att göra en felanmälan är genom att logga in på Mitt HSB. Där kan du göra en felanmälan när som helst på dygnet samt följa alla dina aktiva felanmälningar och ärenden. Du loggar in på Mitt HSB via hsb.se/molndal.

FELANMÄLAN PÅ HSB MÖLNDALS WEBBPLATS

Du kan också göra en felanmälan på HSB Mölndals webbplats. Fyll i formuläret som finns på hsb.se/molndal/felanmalan.

Om ditt ärende är akut ska du kontakta HSB Mölndals kundservice på deras telefon 031-776 84 00. Kundservice har öppet helgfria vardagar kl. 09.00-15.00 (lunchstängt) kl. 12.00-13.00. Det går även bra att ringa kundservice för övriga ärenden.

Tänk på att hjälp från fastighetsförvaltaren kan medföra en kostnad för dig som bostadsrättsinnehavare.

Innan åtgärd utförs görs en bedömning om detta skall betalas av föreningen eller den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Om åtgärd skall betalas av bostadsrättsinnehavaren lämnar HSB ett kostnadsförslag innan åtgärden utförs.

Vid akuta ärenden utanför kontorstid ring Securitas på tel. 010-470 53 01.
Du behöver kunna uppge adress och bostadsrättsföreningens namn så att Securitas kan se i sina instruktioner vad som gäller vid felanmälan för vår förening. Med akuta ärenden avses till exempel:

  • Värme-eller vattenbortfall
  • Strömavbrott (inte byte av proppar eller bortfall av el i delar av lägenheten)
  • Akuta stopp i avlopp (tänk dock på att du som medlem själv har ansvar för rensning av golvbrunn och vattenlås)
  • Vattenläcka
  • Boendestörning- t.ex. mellan grannar

Det är viktigt att tjänsten används på rätt sätt så att onödiga kostnader inte uppstår, men är du tveksam ring ändå. Tänk dock på att föreningen i efterhand kan komma att ställa krav på dig om det är en skada du orsakat eller som du själv ansvarar för att åtgärda som enskild medlem, enligt stadgarna.

Försäkringen föreningen har på fastigheterna omfattar sanering mot skadedjur och ohyra i bostadslägenheter, detta utan självrisk. Kontakta Trygg-Hansa på nummer : 0771 – 122 300 och uppge vårt försäkringsnummer 25-0657118-08.

OBS! Vid brand eller personskada skall dessa nummer inte användas, då ringer du larmnummer 112.