Fastighetsjour och felanmälan

Kontaktuppgifter för felanmälan och fastighetsjour

Föreningen har ett avtal med HSB Mölndal vad gäller förvaltning och fastighetsskötsel.

Felanmälan

Vid fel i lägenhet eller i fastigheten gör ni en felanmälan till HSB:
Webbadress: https://www.hsb.se/molndal/felanmalan/ 

Telefon HSB Kundservice: 031-776 84 00 (bemannad mellan kl. 09.00-12.00 och kl. 13.00-15.00 måndag-fredag)

Innan åtgärd utförs görs en bedömning om detta skall betalas av föreningen eller den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Om åtgärd skall betalas av bostadsrättsinnehavaren lämnar HSB ett kostnadsförslag innan åtgärden utförs.

Vid akuta ärenden utanför kontorstid ring Securitas på tel. 010-470 53 01.
Du behöver kunna uppge adress och bostadsrättsföreningens namn så att Securitas kan se i sina instruktioner vad som gäller vid felanmälan för vår förening. Med akuta ärenden avses till exempel:

  • Värme-eller vattenbortfall
  • Strömavbrott (inte byte av proppar eller bortfall av el i delar av lägenheten)
  • Akuta stopp i avlopp (tänk dock på att du som medlem själv har ansvar för rensning av golvbrunn och vattenlås)
  • Vattenläcka
  • Boendestörning- t.ex. mellan grannar

Det är viktigt att tjänsten används på rätt sätt så att onödiga kostnader inte uppstår, men är du tveksam ring ändå. Tänk dock på att föreningen i efterhand kan komma att ställa krav på dig om det är en skada du orsakat eller som du själv ansvarar för att åtgärda som enskild medlem, enligt stadgarna.

Försäkringen föreningen har på fastigheterna omfattar sanering mot skadedjur och ohyra i bostadslägenheter, detta utan självrisk. Kontakta Trygg-Hansa på nummer : 0771 – 122 300 och uppge vårt försäkringsnummer 25-0657118-08.

OBS! Vid brand eller personskada skall dessa nummer inte användas, då ringer du larmnummer 112.