Att bo i bostadsrätt

 • Föreningen äger både husen och marken
 • Som bostadsrättsinnehavare är du delägare och medlem i föreningen
 • Du äger andelsrätt – du äger nyttjanderätt
 • En styrelse utses varje år vid årsstämman för att företräda medlemmarna, organisera arbetet, sköta drift- och underhållsfrågor, göra en ekonomisk planering mm.
 • Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Gränsdragning för vilka reparationer som bostadsrättsinnehavaren skall göra själv står upptaget i stadgarna för BRF Eklanda Rosen.

Det innebär bl.a att bostadsrättsinnehavaren svarar för underhåll och reparationer av allt som är på insida yttervägg såsom tex:

 • Ytterdörrens insida, handtag, lås inkl. nycklar.
 • Icke bärande innerväggar samt ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak.
 • Lister, foder
 • Innerdörrar
 • Ventiler till ventilationskanaler
 • Säkringsskåp
 • Brandvarnare
 • Fönster/dörrglas och beslag/handtag till fönster/dörr samt all målning förutom utvändig målning
 • Kök, inredning, vitvaror, köksfläkt, diskmaskin, kranar och ventiler
 • badrum, inredning, vitvaror, golvbrunn, kranar, och ventiler, till vägg och golv tillhörande fuktisolerande skikt.

Bostadsrätt handlar mycket om ansvar – för den egna lägenheten, för andras ekonomi, för husens ekonomiska värde och för trivsel i boendet för alla i föreningen.